Ratified Dan Grades

Select Dan Grade:
Select Coaching Level:

Thierry Giroud

Registration Details:
Dan Grade: 2nd Dan
Association: Scottish Traditional Karate Federation
Registration No: 1046
Registration Date: 26/05/2011

Thierry Giroud

Dan Grade:
3rd Dan
Registration Details:
Dan Grade: 3rd Dan
Association: Scottish Traditional Karate Federation
Registration No: 1290
Registration Date: 21/05/2015

Thomas Brisbane

Dan Grade:
1st Dan
Registration Details:
Dan Grade: 1st Dan
Association: K.U.G.B.Scot
Registration No: 610
Registration Date: 09/01/2004

Thomas C Murray

Dan Grade:
1st Dan
Registration Details:
Dan Grade: 1st Dan
Association: S.K.A.
Registration No: 129
Registration Date: 14/02/1996

Thomas George MacDonald

Dan Grade:
2nd Dan
Registration Details:
Dan Grade: 2nd Dan
Association: H.K.A.
Registration No: 663
Registration Date: 29/03/2004

Thomas James Smith

Dan Grade:
1st Dan
Registration Details:
Dan Grade: 1st Dan
Association:Grampian Northern Karate Association
Registration number:1074
Registration date: 14/12/2011

Thomas Johnston

Dan Grade:
3rd Dan
Registration Details:
Dan Grade: 3rd Dan
Association: K.U.G.B. Scot
Registration No: 700
Registration Date: 16/09/2004

Thomas Lambie

Dan Grade:
5th Dan
Registration Date:
2018-06-20
Registration No:
1447
Association:
Scottish Traditional Karate Federation

Thomas M Craig

Dan Grade:
4th Dan
Registration Details:
Dan grade: 4th Dan
Association: Scottish Karate Association
Registration number:865
Registration date:18/11/2007

Thomas M Morris

Dan Grade:
7th Dan
Registration Details:
Dan Grade: 7th Dan
Association: K.O.
Registration No: 1
Registration Date: 29/02/1996

Thomas Major

Dan Grade:
2nd Dan
Registration Details:
Dan Grade: 2nd Dan
Association: K.O.
Registration No: 46
Registration Date: 29/01/1996

Thomas McTaggart

Dan Grade:
5th Dan
Registration Details:
Dan Grade: 5th Dan
Association: S.T.rad K.F.
Registration No: 738
Registration Date: 01/11/2005

Thomas McTaggart

Dan Grade:
5th Dan
Registration Date:
2018-09-26
Registration No:
1467
Association:
Scottish Traditional Karate Federation

Thomas McTaggart

Dan Grade:
4th Dan
Registration Details:
Dan Grade: 4th Dan
Association: S.Trad.K.F.
Registration No: 299
Registration Date: 20/05/1997

Thomas Mountford

Dan Grade:
1st Dan
Registration Details:
Dan Grade: 1st Dan
Association: G.N.K.A.
Registration No: 282
Registration Date: 20/05/1997

Thomas Rae

Dan Grade:
1st Dan
Registration Details:
Dan Grade: 1st Dan
Association: A.S.K.F.
Registration No: 117
Registration Date: 14/06/1996

Thomas Rae

Dan Grade:
2nd Dan
Registration Details:
Dan Grade: 2nd Dan
Association: A.S.K.F.
Registration No: 469
Registration Date: 19/03/2002

Thomas Reid

Dan Grade:
1st Dan
Registration Details:
Dan Grade: 1st Dan
Association: S.S.
Registration No: 176
Registration Date: 20/04/1996

Thomas Scott

Dan Grade:
2nd Dan
Registration Date:
2022-02-07
Registration No:
1582
Association:
Shuzoku Wado-Kai Association
Registration Details:
Thomas Scott registered 2nd Dan Association: Shuzoku Wado-Kai Association

Thomas Slavin

Dan Grade:
2nd Dan
Registration Details:
Dan Grade: 2nd Dan
Association: All Styles Karate Federation
Registration No: 1184
Registration Date: 24/04/2013
Back to Top